V soboto smo pod streho spravili letno skupščino športnega društva Utrip. Z mesta predsednika se je poslovil Gorazd Šorn, ki ga je zamenjal Jaka Rupnik, njegovo funkcijo tajnika pa Matic Kalan.
Uverturo v uradni del sta v humornem duhu zapeljala bosonogi vitez Marko Roblek in moderator Stanko Livk.
Ko pogledamo pod črto, je bilo in bo odlična štima še naprej tako v Zmincu kot društvu

Izvolili smo novega predsednika in tajnika, tako da je sledeči izvršni odbor športnega društva Utrip sledeč:

- Jaka Rupnik - predsednik
- Aljoša Zorko - podpredsednik
- Matic Kalan - tajnik
- Robi Dolinar - blagajnik
- Tomaž Dolenc - delovni član

z dodatnimi delovnimi člani:

- Gorazd Šorn - delovni član
- Katarina Brence - delovni član
- Matjaž Zorman - delovni član

>>Zapisnik skupščine...

>>Lista prisotnosti...

Zahvaljujemo se družini Jezeršek za gostoljubje v gostinskem lokalu "Na vasi", Kmetiji Pustotnik za pogostitev in bosonogemu vitezu Marku Robleku in moderatorju Stanku Livk za humorno uverturo.